Hoppa till innehållet
FSF:s logo

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten vaalikone.syl.fi och har upprättats 10.10.2023. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Tjänsten upprätthålls av Finlands studentkårers förbund (FSF) rf.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

Möjlig att uppfatta: Flervalsfrågor

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

I flervalsfrågornas anvisning om hur många alternativ man kan välja finns det inte tillräcklig kontrast mellan text och textbakgrund. I flervalsfrågorna finns det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund i de omarkerade alternativen. I frågorna där svaret ska sparas med en separat knapp finns det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund i spara-knappen. I prioriteringsfrågorna finns det inte tillräcklig kontrast mellan text och bakgrund i de redan valda alternativen i listan.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Möjlig att uppfatta: Av olika åsikt – av samma åsikt-frågor

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Alternativen i av olika åsikt – av samma åsikt-frågor saknar etiketter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Hanterbar: Av olika åsikt – av samma åsikt-frågor

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Alternativen i av olika åsikt – av samma åsikt-frågor saknar etiketter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Begriplig: Av olika åsikt – av samma åsikt-frågor

Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

Alternativen i av olika åsikt – av samma åsikt-frågor saknar etiketter.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

antti.kivi@syl.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000